Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

xoxou
Świat wypadł mi z moich rąk
Jakoś tak nie jest mi nawet żal. 
— Już od dawna.
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty
xoxou
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
Sponsored post
soup-sponsored
xoxou
1282 95e4
Reposted fromgabrynia gabrynia
xoxou
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty

June 25 2015

xoxou
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaumie-ranko umie-ranko
xoxou
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viaumie-ranko umie-ranko
xoxou
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc
— happysad "Nieprzygoda"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaumie-ranko umie-ranko
7008 2c65 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaumie-ranko umie-ranko
xoxou
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
xoxou
1969 a30c
Reposted frommuchawmajonezie muchawmajonezie vianyaako nyaako
xoxou
już nie wiem co jest dla mnie dobre i czy jestem sobą, moje myśli są chore, tylu ludzi nie jest obok.
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianyaako nyaako
xoxou
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viagdybam gdybam
xoxou
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— J.Podsiadło
Reposted fromawkwardx awkwardx viatrue-love true-love
xoxou
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viatrue-love true-love
xoxou
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viatrue-love true-love
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight viatrue-love true-love
xoxou
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
xoxou
1139 3cf8
Reposted fromkjuik kjuik viagabrynia gabrynia
xoxou
5561 a8e9 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viacytaty cytaty

June 24 2015

xoxou
6536 c1dc
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...