Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

xoxou
6472 a181
xoxou
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
xoxou
0112 4081
Reposted fromrol rol vianyaako nyaako
xoxou
Zaczęliśmy razem nową porę roku.
— Lato.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
xoxou
xoxou
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viamdjg mdjg

June 28 2015

xoxou

... mnie się miłość źle kojarzy ...

— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viaawwesome awwesome
xoxou
7945 cfe9
Reposted fromuncannyfirefly uncannyfirefly viaawwesome awwesome
5624 a25e
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaawwesome awwesome
xoxou
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaadijosfrajeros12 adijosfrajeros12
xoxou
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
xoxou
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viagdybam gdybam
xoxou


his shirt reads: “I’M NOT SHORT, I’M JUST FUN-SIZED.”
xoxou
Ach, nie wiń mnie, jeżeli Bóg silniejszym od człowieka diabła zrobić mógł!
— Dzwonnik z Notre Dame - Z dna piekieł
xoxou
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
xoxou

Idź mi panie w pizdu na ułańskie stepy
Miał być z Ciebie kozak, a jest z Ciebie kretyn! 
— SMKKPM z Olą
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
xoxou
Reposted fromtwice twice viagabrynia gabrynia
xoxou
3684 722d 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
xoxou
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
xoxou
9862 aead 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl